Søker Gratis Spilleautomater

Viser alle aktive produkter som foretaket kjøper inn. Viser alle aktive produkter med produkttype lik “Arbeidstimer”. Angir hvilken konto i kontoplanen som avgiftsfritt salg av produktet skal registreres under. Se Handel – Kontoplan og Admin – Globale innstillinger. Velg først ønsket melding i listen over sendte SMS (klikk på meldingsteksten). Hvis det ikke finnes egendefinerte …

Søker Gratis Spilleautomater Selengkapnya »